HABARI ZOTE

PONGEZI

The News Image

Bodi ya Wakurugenzi ,Menejimenti na wafanyakazi wote wa Shirika la Elimu Kibaha wanatoa salamu za pongezi kwa Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuchaguliwa kuwa Rais wa awamu ya tano . Soma Zaidi →